اداری فرمانیه

این پروژه با توجه به سلیقه کارفرما کاملا به سبک مینیمال طراحی شده است.

تاریخ :پاییز 1398
متراژ :150 متر مربع
نوع پروژه :آتلیه