این پروژه واقع در شهر کرمان است. و طراحی آن مطابق با نیاز کافرما صورت گرفته است.

تاریخ : پاییز: 1401
متراژ : 220 متر مربع
نوع پروژه : اداری