این پروژه واقع در شهر کرمان است. و طراحی آن مطابق با نیاز کافرما صورت گرفته است.

تاریخ :پاییز: 1401
متراژ :220 متر مربع
نوع پروژه :اداری