اداری فرمانیه

این دوبلکس مسکونی واقع در شهر کرمان به سلیقه و خواست کارفرما به سبک مدرن طراحی شده است.

تاریخ : بهار ۱۴۰۲
متراژ : ۳۵۰ متر مربع
نوع پروژه : مسکونی