این دوبلکس مسکونی واقع در شهر کرمان به سلیقه و خواست کارفرما به سبک مدرن طراحی شده است.

تاریخ :بهار 1402
متراژ :350 متر مربع
نوع پروژه :مسکونی