این روف گاردن به متراژ 200 متر مربع واقع در شهر کرمان است.

تاریخ :بهار 1402
متراژ :200 متر مربع
نوع پروژه :روف گاردن