این پروژه واقع در شهر نور مازندران است.

تاریخ : پاییز 1401
متراژ : 130متر مربع
نوع پروژه : روف گاردن