طلا فروشی

در این پروژه با وجود متراژ کم،  بسته به نیاز کارفرما، آشپزخانه مخفی در نظر گرفته شده است. سبک پروژه هماهنگ و مناسب با طلافروشی طراحی شده است.

تاریخ : تابستان 1401
متراژ : 22 متر مربع
نوع پروژه : طلافروشی