این پروژه مسکونی به متراژ 300 متر کاملا به سبک مدرن طراحی شده است.

تاریخ : تابستان 1398
متراژ : 300 متر مربع
نوع پروژه : مسکونی