این واحد مسکونی در شهر کرمان، به سبک مدرن طراحی شده است.

تاریخ :پاییز: 1401
متراژ :220 متر مربع
نوع پروژه :مسکونی